Julbak

Julbak

  • 8 Recept
Drömmar

Drömmar

1. Låtsmöretblirrumsvarmt. 2. Hällströsockerochvaniljsocker. 3. Körmedelvisptillenjämnsmet. 4. Tillsättoljaochhjorthornssalt
Saffransmazarin

Saffransmazarin

Görhär. Bottnar. Blandaallaingredienserienmatberedaretillendeg. Läggdegenienbunkesomdutäckermedplastfolieochlåtervilaikyli20min
Mazariner med pepparkakskola

Mazariner med pepparkakskola

Nuharjagäntligenbörjatjulbaka. Jagärpeppadinförjulbaketiårskaniveta. Inteendagförsentomnifrågarmig
Pepparkaksmums

Pepparkaksmums

Pepparkaksmums. Efteratthabakatdeheltmagiskasaffransmumsenhäromdagenharjagintekunnatlåtabliatttänkahurdetskullebliattgörademsompepparkaksmums