Efterrätt

Efterrätt

  • 31 Recept
Marias Minicheescakepajer

Marias Minicheescakepajer

MariasMinicheescakepajer. 16januari2015 @ 20. 57. Cheesecakeochsmulpajär2favoriter. Härharjagkombineratihopdemtillendessert
En nyttigare kaka?

En nyttigare kaka?

24May. 06. 09. Ennyttigarekaka. 0kommentarer. Denhärkakanharverkligenvuxithosmig. Jaggillardenverkligenbaramerochmer
Daimcheesecake

Daimcheesecake

Botten. Smältsmöret. Kördigestivekexenienmatberedare. Hällsmöretochkörihoptillensmuligmassa
Citroncheesecake

Citroncheesecake

Denhärcheesecakenvarjättegod, fräschochenperfektavslutningenmiddag. Dukangörahelacheesecakeniförvägochförvaraifrysen, mengeléglasyrenbördugöraochläggasammadagsomkakanskaserveras
Oreo cheesecake

Oreo cheesecake

MindotterälskarOreosochnärhonfylldeårtestadejagattgöraenOreoCheesecake. Denärgodbådesomfrystellersomkall
Chokladmousse med avokado

Chokladmousse med avokado

Avokadoärenfantastiskkällatillnyttigafetter. Denärsmidigattanvändadenintesmakarmycketisigsjälv
Krämig blåbär och limepaj

Krämig blåbär och limepaj

Galetgodvardennafantastiskapaj. Blåbärochlimeärgottihop. Gårlikabramedcitron. Denärlättochgodochkanförberedasinnan
Lemon curd paj

Lemon curd paj

Bakaavformensomdufylltmedsockerdeg. Låtdensvalna. Görlemoncurdenochhälldeniformen. Ställikylen
Citron & maräng glasstårta

Citron & maräng glasstårta

Hejallihopa. Vilkenhärligdag. Nukännermanattvårenärg. Solenvärmerverkligennärdenärframmeochkommandedagarskavinästanuppmot10plusgraderhär
Dajmkladdkaka

Dajmkladdkaka

jennysmatblogghittarmanmycketgottsomdenhärunderbarakladdkakan, fylldmedkaramelliseradkola, ochchokladmeddajmsomgarnering
Recept: Ananaspaj

Recept: Ananaspaj

Recept. Ananaspaj. Härkommerreceptetananaspajensomjaglovadeer. ) Detärenlyxigpajochingetmanätermittiveckan
Ananaspaj

Ananaspaj

IkvällvarsvärmorochPeterövermiddag, middagen (Kycklingipepparsåsochklyftpotatis) hannjagintemedattfota
Schweizernötkaka

Schweizernötkaka

Igårhadevinågravänneröversöndagskaffe. Gjordejuenpäronochmandelpaj, menävendennaschweizernötkakansomärväldigtgod

Dajmkladdkaka

Vardetintelängesenvihadeenkladdkakahärsäg. Denhärbjödenkollegatillfredagsfikatförnågraveckorsedan
Snabb och superenkel ananaspaj

Snabb och superenkel ananaspaj

Dethärsuperenklareceptetfickjagförlängesedanav min  arbetskamratCaroline, sombjödananaspajtillfredagsfikat