tagine

  • 4 Recept

Marockansk lamm tagine

Skalaochhackalöken. Skärlammköttetitärningar. Brynförstlökeniliteavmargarinetienstekpannaganskasvagvärme
Marockansk kycklinggryta

Marockansk kycklinggryta

Vetinteomjagkanskelagtuppdettareceptinnan. Mendetäretthimlabravardagsreceptjagläggeruppdetändå
Marockansk gryta på svenska

Marockansk gryta på svenska

Läggalltien "tagine", dvsenrundlerformmedkonformadtopp, köttetimittenochgrönsakernaruntom - ellerienannanugnsform