Carina

Carina

  • 4 Recept
Mjuk kaka med glasyr och strössel

Mjuk kaka med glasyr och strössel

Denhärkakanärgod - Bakailångpannaochtoppamedglasyrochströssel. Denblirgaranteratuppskattadbarnkalaset - Enriktigkalaskaka (ca30st)
Dumle kakor

Dumle kakor

Tråkigtväderidag. passadejagattbaka. Funderadeliteochdetblevsjälvklartdumlekakorochsyltkakor
Dulce de leche gömmor

Dulce de leche gömmor

Jagfortsätterfikatrendenochdelarmedmigavettsuperdupersmarrigtreceptsomjagbakadeförintealltförlängesedan
Knäckig äppelkaka i långpanna

Knäckig äppelkaka i långpanna

Ommanskahamångagäster, ellerommantänkerattnärmanändåbakarkanmangörastorsatsförattfrysain, ärlångpannebakenkanonidé