huldas smått och gott

huldas smått och gott

  • 32 Recept
Sockerfritt julgodis

Sockerfritt julgodis

Innehållerbaramassanyttighetersomintebarasmakargottutanävengörgott, bådeförkroppochknopp
Chokladbollsrulltårta

Chokladbollsrulltårta

Chokladbollarärjugottochföretttagsenkomjagöverettreceptenchokladbollsrulltårta, mums
Rabarbersaft

Rabarbersaft

LoveochjagvarbjudnatillminbloggkompisEricaförenveckasedan. Läggfinskurenrabarberochcitronernaienrymligbunkeelhink
GRATINERAD HUMMER

GRATINERAD HUMMER

OchvilkenenläckerfärgfruHummerhar. Merafestmatagendanochdennagångprövadejaggratineraenhummerochredanbaraäventyretattklyvaochrensadenärnästan  enhelhistoriaisej, mendentarjagintenu
Gratinerad hummer

Gratinerad hummer

Klyvdenkoktahummerntvärsöverochtaurköttet. Skärköttetitärningarochläggskalenienform. Läggihummerköttetochsvampenochfylldetommaskalen
GRATINERAD HUMMER

GRATINERAD HUMMER

Detärlördagochkanskevankasdetlitegottikväll. Dennagångenbaraostochhummersmakochentouchavcitron

Skagenröra röra med räkor

Tinaochskalasedanräkorna. Hackaräkornagrovtochläggienskål. Hackadillochskalaochhackarödlök
Klassisk semla

Klassisk semla

Körsmörochvetemjölienmatberedare. Hällövermjölkenochröromtillsjästenlöstsig. Tillsättägg, sirap, saltochkardemumma
Friterade lökringar

Friterade lökringar

Skalalökenochskärdeniskivor, cirkasjumillimetertjocka. Detblirjubarasåååhimlagott. Görfrityrsmetengenomattvispaihopmjöl, saltochäggula
Friterade lökringar

Friterade lökringar

Rörihopäggula, mjöl, vattenochsalttilldensmet. Hettauppolivoljaochdoppalökringarnaifrityrsmeten
Friterad kyckling med sötsur sås

Friterad kyckling med sötsur sås

gotttyckerbådejagochbarnen. Närvigårutochäterkinamat, (vilketjuinteblirhimlaoftaeftersomdenvuxnakarlhärihusetinteärnågotstortfanavdentypenavmat) brukarjagfördetmestaväljafriteradkycklingmedsötsursås
Friterade minipajer fyllda med nutella & banan

Friterade minipajer fyllda med nutella & banan

JagochKevinkördebakdagförnågondagsedanochnuvardetetttagsenjagfriterademinipajervigjordesånnafylldamedbananochnutella, KevinkundeINTEslutaätadomförhantycktedomvargoda
Friterad Kyckling

Friterad Kyckling

Minbloggärjuenbloggomsötsaker, ochkommerattfortsättavaradet. ) Detfinnsjuävenmycketannatgottmankangöraienfritös, omniharnågratipsfårnigärnasägatill
Friterad bläckfisk med aioli

Friterad bläckfisk med aioli

Tinabläckfiskenochlåtdemtorkahushållspapperhettaupp1dlolivoljaienganskatrångstekpannaochfriteraringarnanågraitagettillsdefåttfinfärgtaguppdemefterhandochläggdemhushållspapperhålldemvarma. Blandasammanäggulorochsalttillsåsenochpressanervitlökrörnervinägerntillsättolivoljandroppvisunderkraftigvispningkonsistensenskablisommajonnässerverabläckfiskenmedsåsenochencitronklyftaochfärskdill400gdjupfrystapaneradebläckfiskringar
Friterade ostbollar

Friterade ostbollar

Satsenräckertillganskamångajagstoppadeettheltgängifrysenföratttauppochfriteranärvikännerfördet
Friterad fisk - en barnfavorit

Friterad fisk - en barnfavorit

Superenkelattgöra, gottochlitefestligtmittiveckan. Viserverarmedris, salladochinlagdagrönsaker (sereceptseparat)
Friterade tigerräkor

Friterade tigerräkor

VibesökteICAMaxiiHaningeochhittadenågotsomviharletatefteretttag - Pankoströbrödvilketär "Japanesestylebreadcrumb" somsvenskablirkortochgottJapansktströbröd
Lövbiffsterriyaki

Lövbiffsterriyaki

Strimlaköttetochfräsiriktigthetpanna. Saltaochpeppraochläggköttetåtsidan. Strimlalök, purjolök, morötterochhackavitlökenochskivachampinjonerna
Marshmallows

Marshmallows

Jagharlängetänktattjagskatestaattgöramarshmallownångång, menhartycktattdetkäntsliteomständigtochhardärförintekommittillskott
Maränger

Maränger

Frasigaochgodamaränger, ettreceptsomduintekanmisslyckasmed. Läggäggvitor, sockerochättiksspritidenrenaochtorrabunkenochvispatillenhårdochfastskuminågraminuter