Efterrätt

Efterrätt

  • 3 Recept
Bananvåfflor

Bananvåfflor

onsdagärdetvåffeldagen, ochhärkommerettvåffelreceptmedbanan. Dessavåfflormedbananärväldigtlättaattgöra, kräveringredienser, fastnarinteivåffeljärnetochärsamtidigthälsosamma
Hälsosamma våfflor med nyttig blåbärssylt

Hälsosamma våfflor med nyttig blåbärssylt

Fredagigenochdetfirassåklart, idagfiradesdetmedsoppaochhälsosammavåfflor. Smarrigtvärre. Våfflornapassarperfekttilldessert, mellanmålellervarförintetillfrukost